Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayınız


Arcity Şirketler Grubu olarak misyon, vizyon ve değerlerinde belirtilen hedeflere ulaşmak için kalite odaklı, enerjik ve yenilikçi ekiplerle çalışmak.

Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak.

Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilmesine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.

Çalışanlarımızın kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek.

Her zaman konusunda uzman çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayı sağlamak.

Başarılı çalışanlarımızı ödüllendirmek ve gelişimlerini desteklemek.